Консалтинг

Консалтинг (англ. Consulting - консультування) - вид професійних, інтелектуальних послуг. Пов'язаний з вирішенням складних проблем підприємства в сфері управління та організаційного розвитку. Тобто, це будь-яка допомога в рішенні тієї чи іншої проблеми, яка надається зовнішніми консультантами. 

Особистісний консалтинг 
- напрямок консалтингу, пов'язаний з індивідуальним консультуванням щодо проблем взаємовідносин між людьми, організації індивідуального ритму і темпу життя. На відміну від психологічних консультацій, спрямованих на вирішення психологічних проблем особистості, ставить собі за мету створення стратегій особистісного розвитку, відбудови свідомості, формування системи відносин. 

Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності компанії в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника. 

Ми надаємо послуги з :
- управлінський консалтинг

-організаційний і кадровий 

-комерційний консалтинг 

- коучінг