+ 38 067 230 75 74 рус     укр     eng    
Управлінський консалтинг
Кадровий консалтинг
Організаційний і кадровий аудит
Комерційний консалтинг
Індивідуальний консалтинг
Консалтинг (англ. Consulting - консультування) - вид професійних, інтелектуальних послуг, що надаються корпоративним клієнтам, зацікавленим в оптимізації свого бізнесу. Пов'язаний з вирішенням складних проблем підприємства в сфері управління та організаційного розвитку. Тобто, це будь-яка допомога в рішенні тієї чи іншої проблеми, яка надається зовнішніми консультантами.

Консалтингова діяльність включає аналіз існуючих бізнес-процесів клієнта, обгрунтування перспектив розвитку і використання науково-технічних, організаційних та економічних інновацій з урахуванням предметної області і особливостей бізнесу клієнта.

Особистісний консалтинг
- напрямок консалтингу, пов'язаний з індивідуальним консультуванням щодо проблем взаємовідносин між людьми, організації індивідуального ритму і темпу життя. На відміну від психологічних консультацій, спрямованих на вирішення психологічних проблем особистості, ставить собі за мету створення стратегій особистісного розвитку, відбудови свідомості, формування системи відносин.

Види консалтингових послуг

Консалтинг вирішує питання управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження і прогнозування ринків збуту, руху цін, тощо.

Основна мета консалтингу полягає в поліпшенні якості керівництва, підвищенні ефективності діяльності компанії в цілому і збільшенні індивідуальної продуктивності праці кожного працівника.

Останнім часом, найбільш затребуваною послугою консалтингових компаній є побудова систем управління в організаціях.

За матеріалами: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B 8%D0%BD%D0%B3
Замовлення on-line Карта сайту Контакти
© 2002-2019 «Почерк»
Створення сайту в Болд Ендеворс на базi Big Easy Cms